top of page

Garantie & voorwaarden

Lees deze gerust op je gemakje door!
 

Lees dit goed alvorens u Klusjesman Michel inhuurt. Als u het er niet mee eens bent;

voel u vrij verder te kijken en/of vul gerust het contactformulier in indien u iets onredelijk acht.

Garantie
 

Iedereen houdt van een beetje zekerheid

 

 

Mijn belofte aan u:

 • Ik zal altijd mijn best doen om alles zo veilig mogelijk uit te voeren;
  ik hou dan ook niet van aanrommelen.

 • Er zijn verschillende manieren om de klus uit te voeren;
  ik bespreek indien gewenst graag de opties.

 • Ik zal altijd mijn best doen om de klus op de door u gewenste manier te uitvoeren.

 • Ik zal altijd proberen aan te geven wat ik wel en niet kan.

 • Ik zet geld apart om te investeren in scholing om zo steeds beter te worden 

Gedaan in 2024:
✅ Cursus "Cyberfit" van Holmes

Gedaan in 2023:
✅ Cursus "Schuine daken" bij Mennens
Lifting Solutions Group Axel Johnson International

2022-2023 Bezig met:
✅ Cursus Algemene Bouwkunde (HBO profiel)

(Aansluitend?: Cursus Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140
Veilige opbouw & werken met een rolsteiger
Cursus Veilig werken in besloten ruimten

Cursus Asbestherkenning)

Sinds 15 augustus 2022:
🛡️
Extra goed verzekerd!

 • Constructie All Risk - Het werk

 • Constructie All Risk - Bestaand werk

 • Gehuurde en geleende objecten van derden

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid

 • Werkgeversaansprakelijkheid

 • Eigendommen van klanten

 • Productaansprakelijkheid

 • Milieuaansprakelijkheid

Gedaan in 2021:

Cursus Sanitair

Gedaan in 2020:

Cursus Elektrotechniek

Cursus Kitten

Cursus MIG/MAG lassen

Sinds 17 juli 2018:

 •  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Sinds 2017:

 • Exponentieel meer klussen voor derden uitvoeren.


  Voetnoot: indien een van de certificeringen cruciaal is voor uw situatie;
  controleer dan mijn LinkedIn voor de eventuele geldigheid van de door u vereiste certificering.

Voorwaarden
 

De Algemene Voorwaarden

Als u het bovenstaande document opent dan kunt u de algemene voorwaarden doornemen.
Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten en uw plichten zijn. Soms lijkt iets heel vanzelfsprekend; bijvoorbeeld door de manier dat u dingen gewend bent in te kopen; echter is dat nergens hetzelfde, het is immers aan elk bedrijf om (uiteraard binnen de gegeven regels) om zelf een draai te geven aan de manier van het bedrijf draaien.
Misschien heeft een andere zzp'er eerder ergens mee ingestemd vanuit coulance; omdat u dat vroeg en deze daarmee instemde en iemand in een goede bui was of geen nee wilde of durfde te verkopen omdat deze bang was een kans te missen;

Indien u een afspraak boekt; gelden de algemene voorwaarden van Klusjesman Michel, onder geen beding zal hier van afgeweken worden, ook als u andere algemene voorwaarden heeft; u huurt Klusjesman Michel in met diens geldende AV.

Aanvullend op de / Verduidelijking aantal punten v/d Algemene Voorwaaden
 

Goed om te weten.

Lees dit goed alvorens u Klusjesman Michel inhuurt; als u het er niet mee eens bent; voel u vrij verder te kijken en/of vul gerust het contactformulier in indien u iets onredelijk acht.

Onderzoeksplicht - Het is aan mij, Klusjesman Michel, om zo veel mogelijk over mijn diensten, kosten en voorwaarden inzichtelijk en transparant te maken, het is aan u, de klant; om zo veel mogelijk onderzoek te doen en vragen te stellen waar u, de klant, deze heeft.
 

Werk-tijden - Ik begin een dagreservering rond 9 uur ( doorgaans tussen 08:30 en 09:30)

een reservering van een dagdeel in de middag rond 13:00 (tussen 12:00 en 14:00)

ik eindig de dag in doorgaans tussen 17:00 en 18:00,

Als ik door blijf werken om de klus (verder) af te krijgen; buiten het gereserveerde blok;

dan word het vanaf dat moment een spoedklus (+45€/u) en na 18:00 werken in de avond (+30€/u)

Het is aan de klant om op dat moment om te overleggen wat deze wilt; als Klusjesman Michel doorwerkt, omdat Klusjeman Michel dat logisch acht; valt dat Klusjesman Michel niet te verwijten,het is aan de klant om Klusjesman Michel te stoppen met de werkzaamheden indien de klant budgetgebonden is of dergelijke.

Inklokken - Klusjesman Michel rekent geen voorrijkosten; de tijd gaat simpelweg in zodra Klusjesman Michel vertrekt en of begint met (voorbereidende) werkzaamheden.

De tijd dat Klusjesman Michel thuis besteed aan het voorbereiden van het werk word ook als directe werkuren gezien.

Alleen de volgende administratieve werkzaamheden vallen onder werktijd:

 - Bijhouden gedane werkzaamheden en gebruikte materialen.

 - Wanneer er aan Klusjesman Michel gevraag word om contact te leggen met derden (bijv.verhuurders/VvE/e.d.),
geld dat ook als werktijd; elk contactmoment gaat met een minimumafname van een kwartier.

Over het werk praten tijdens m'n pauze telt als werktijd. (Net zoals bij werken voor de baas ;) )

Wacht-tijd/Belemmeringen - De klant dient altijd aanwezig te zijn als Klusjesman Michel aanwezig is met alle middelen die de klant toegang verschaffen. Indien dat niet het geval is en: Klusjesman Michel moet wachten voor of tijdens een klus (bijv.omdat Klusjeman Michel geen toegang heeft, als de deur is dichtgevallen en Klusjesman Michel geen sleutel bij zich heeft (ook als deze indrdaad vergeten is door Klusjesman Michel), omdat de klant de sleutel kwijt heeft gemaakt, of de klant (tussendoor) niet aanwezig is);
Of Klusjesman Michel op welke mogelijke manier dan ook belemmerd word; loopt de gereserveerde tijd door, én indien er extra uren met de nodige toeslagen gerekend moeten worden dan word dat uiteraard ook gehanteerd. (bijv.: s avonds door werken en/of spoed)
Er kunnen geen rechten verleend worden als ik Klusjesman Michel de klant ophoud; Klusjesman Michel zal dit doorgaans slechts doen om de spoed te bespoedigen, ook kan het zijn dat de klant moet wachten omdat er een "Act of God" of andere onvoorzienigheid is;ook hier kunnen geen rechten aan verleend worden.

Klusjesman Michel is niet verantwoordelijk voor wanneer er iets gebeurd met een verstrekte sleutel; de klant is verantwoordelijk voor diens sleutel; ook na afgifte aan Klusjesman Michel, Klusjesman Michel moet ongehinderd zijn werk kunnen doen en hoofdzakelijk daar op kunnen focussen; het alternatief zou dan wellicht zijn dat de klant continu gereed moet staan om toegan te verschaffen aan Klusjesman Michel; dat is de klant diens keuze.

 

Materialen/gereedschappen - Voor alle materialen en/of gereedschappen; aangeleverd en/of uitgekozen door de klant, nieuw of 2ehands; is de klant verantwoordelijk dat Klusjesman Michel het in elkaar kan zetten, waar Klusjesman Michel wellicht niet altijd de tijd en of ruimte heeft om hier uitgebreid onderzoek naar te doen en of alle facetten te overzien of dat het binnen diens capaciteiten ligt om het te monteren/installeren of dergelijke. Alle meerwerk, extra kosten of het komen te vervallen van de werkzaamheden; komen dan ook voor de rekening van de klant.

Meerwerk - Als er meerwerk ontstaat tijdens een (offerte-)klus dan word dat met spoed afgehandeld volgens de uurtarieven om de website. al is er meer dan 3 maanden van te voren gereserveerd; is er alleen gereserveerd voor de werkzaamheden zoals afgesproken; de bijkomende werken zijn hier uiteraard niet bij inbegrepen. Onder meerwerk word verstaan: werkzaamheden die tussendoor/erbij komen omdat; de klant dat erbij wenst, en/of omdat hetgeen waarmee gewerkt moet worden is verstrekt door de klant, en/of reeds gebruikt is, en/of er reeds werkzaamheden aan verricht zijn, en/of er geen handleiding beschikbaar is, enz.

Al het ontstane meerwerk door klant gegeven advies, sturing of dergelijke komt voor de rekening van de klant. (Zoals eerder benoemd is Klusjesman Michel geen specialist; als de klant zegt dat het makkelijk kan, of makkelijker op de door de klant benoemde manier kan; is dat niet Klusjesman Michel's verantwoordelijkheid als het daardoor langer duurt. Er zijn immers meer manieren waarop iets uitgevoerd kan worden; Klusejsman Michel Kan ze niet allemaal weten en is mest bereid om het op uw manier te doen/proberen; de klant huurt Klusjesman Michel in; de klant heeft zeker invloed op hoe dat mag/moet gebeuren, zolang het voor Klusjesman Michel niet onveilig of dergelijke oogt.)

Annuleren - Als de klant de afspraak/reservering wilt opzeggen dan dient de klant dat so snel mogelijk, indien kostenvrij de wens is: meer dan dient de klant dat meer dan 30 dagen van te voren te doen, met elke dag dat er daarna verstrijkt komt er 3,33% per dag van de reservering voor uw kosten (V.b.: Reservering hele dag á €360 / 3,33% = €11,88. Dag 30 voor de reservering is dat: €11,88, dag 29 voor de reservering: €23,76 tot de dag zelf: €360). Een spoedklus kan de klant binnen 1 uur kosteloos annuleren (tenzij Klusjesman Michel al naar de klant onderweg is of voor de klant bezig is): Daarna geld de zelfde regel als hierboven (V.b.: Reservering spoedklus '1 klein klusje' + 'spoed laag <1m' á €180 / 3,33% = €5,99. Dag 30 voor de reservering is dat: €5,99, dag 29 voor de reservering: €11,99 tot de dag zelf: €180). Bij het annuleren van een getekende offerte komt het hele geoffreerde bedrag voor de klant.

Bedrijven - De Algemene Voorwaarden van Klusjesman Michel zijn altijd van toepassing als u Klusjesman Michel inschakelt. Geen uitzonderingen; ook niet als Klusjesman Michel aan het werk voor u, of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, aan de slag gaat, en er ergens in uw formulieren, website of dergelijke staat dat de uitvoerder; in dit geval: 'Klusjesman Michel' voor u aan de slag gaat; Ook dan gelden alleen de Algemene Voorwaarden, deze Aanvullende Voorwaarden, tarieven en al het andere dat op deze site staat; als u het daar niet mee eens bent; schakel Klusjesman Michel dan niet in.

BTW komt bovenop de genoemde particuliere tarieven; bij een offerte zit het uiteraard al bij in; maar hou er rekening mee dat diezelfde voet word gebruikt; ex.btw.

"Act of God" risico Klusjesman Michel – Indien ik, Klusjesman Michel, ziek ben, of uitval door omstandigheden die buiten de klus of reistijd om zijn voorgevallen, is Klusjesman Michel's probleem en los ik dit op in overleg met de klant; er zijn geen rechten voor de klant als dit zich voordoet; behalve dat ik natuurlijk mijn best doe; bij leven en welzijn om met u mee te denken om tot een behulpzame, redelijke oplossing te komen.

 

"Act of God" risico Klant - Indien Klusjesman Michel de werkzaamheden niet kan uitvoeren door regen, kou of wind, omdat bijvoorbeeld de kwaliteit van de werkzaamheden, of bijvoorbeeld de veiligheid van Klusjesman Michel of derden in het geding komen; word de gereserveerde tijd naar de klant in rekening gebracht en word er samen gekeken naar een eventuele vervolgafspraak (die cumulatief verrekend word), het het risico van de weersomstandigheden bij de klant. (Als u een specialist wilt inhuren die dat niet doet; staat u dat vrij.) Hetzelfde geld voor ziekte van de klant; indien de klus niet kan uitgevoerd worden omdat de klant ziek is; zijn de kosten voor de klant. 

 

Pauze-tijd - word altijd netjes afgetrokken, maar zelden tot nooit meer dan 0,5uur per dagdeel, en 0,75 per dag,
(tenzij ik een pauze neem omdat ik het zelf echt nodig heb) omdat ik uit mijzelf nooit meer dan zoveel pauze neem,
gemiddeld neem ik 0,25-0,5 pauze per dag, als u vaker wat koffie of thee wilt doen,
en/of mij aan de praat houd, dan weet u dat ik dat niet gratis doe; ik ben immers op de klok bij u.
Ik heb een bak koffie binnen 5 minuten op, en een boterham in 10.

 - Als er over werk gepraat word tijdens de pauze; dat geld dan niet als pauze.

 - Als Klusjesman Michel word opgehouden en er gepraat word over privé-dingen door de klant; geld dat niet als pauze.

Nogmaals; als u het over privé-zaken wilt hebben tijdens de klus en/of drinkpauze, dan is dat op de klok.
Wanneer pauze afgetrokken is; geld uiteraard nog steeds de minimale afname van de gemaakte reservering.

 

Materialen & gereedschap - De uurprijzen zijn exclusief materialen, en voor elk gebruikt stuk gereedschap kan (en zal) een (kleine) bijdrage gerekend worden, naar Klusjesman Michel's eigen inzicht; bijvoorbeeld omdat deze slijtgevoelig, intensief gebruikt is of men niet kan verwachten dat ik deze in bezit heb (gegarandeerd goedkoper dan huren; alleen al omdat ik niet heen en weer naar een verhuurder hoef.) Materialen uit eigen voorraad hanteer ik eigen prijzen voor. Indien u wenst dat ik materialen namens u aanschaf reken ik daar 20% extra voor (omdat de volledige verantwoordelijkheid van het product dan ook wettelijk bij mij ligt tot levering), regelt de klant het zelf; dan kost het de klant niets extra. (dan is de juistheid van het product en de risico wel voor de klant). Indien u wenst dat bepaalde apparaten of materialen niet gebruikt worden dient u dat in duidelijk schriftelijk overleg te doen.

 

Tarieven - Indien een klant van te voren wilt weten wat de kosten per uur zijn, en deze er niet bij het kopje; 'Tarieven' hier op de website uitkomt; is het diens verantwoordelijkheid om daar per keer verduidelijking naar te vragen. -  Als ik langskom omdat daarom word gevraagd; dan moet er altijd voor betaald worden met de op de site staande tarieven of in een offerte overeengekomen prijs. - Het is uiteraard niet mogelijk ná het uitvoeren van de klus te onderhandelen over de prijs. Kleine kanttekening: ik reken regelmatig voor een aantal werkzaamheden €15/uur extra onder de noemer: "Specialistisch" "Spec." "Loodgieterswerken", "Elektra" of dergelijke; dit is omdat dat conform het uurloon van die werkzaamheden is, zo betaalt u niet te veel als u me hier niet voor inschakelt, om technische redenen is het helaas niet mogelijk om hier gemakkelijk onderscheid in te maken dus betaald u dit tarief wel gedurende de hele reservering.

 

Maximum-bedrag/uitgave - Als u een maximum-bedrag voor ogen heeft, of dit nu voor het opmaken van een offerte is, of bij het werken op dagdeel/uur-basis; geef dat dan duidelijk en nadrukkelijk van te voren aan, bijv.: "Ik kan de klus niet laten uitvoeren als het bedrag boven de ...€ uitkomt." - (Ik kan u nu al zeggen dat er over de prijzen niet te onderhandelen valt.) - Het is uiteraard niet mogelijk ná het uitvoeren van de klus te onderhandelen over de prijs. Zoals mijn autorijinstucteur Ad van der Vlist dan zou zeggen: "Dat is mosterd na de maaltijd." (Beste auto-rij-instructeur in de omgeving; dikke aanrader! )
Als u een bedrijf heeft, of u verhuurt een of meerdere woningen als particulier, en u wilt bepaalde (uur)tarieven uitsluiten, laat dat dan gerust weten. Hou er dan wel rekening mee dat ik dan minder in de gelegenheid ben om te kunnen; minder flexibel naar de klant/huurder kan zijn. Dit is eigenlijk alleen een goede optie als ik de klus snel doorgeschoven krijg en/of het geen urgente klus word.

 

Prijs-opgave - Als Klusjesman Michel een prijs-opgave zonder offerte doet, bijvoorbeeld; op afstand, dan is dat altijd onder voorbehoud van; de volledigheid van de verstrekte informatie van u; de klant, compleetheid en correctheid van een artikel en diens handleiding, en bijzondere omstandigheden.

Vrijblijvende offerte - Klusjesman Michel maak geen gratis en/of vrijblijvende offertes; bedrijven en particulieren kiezen voor Klusjesman Michel omdat ze met hem in zee willen omdat ze hem als een passende en betrouwbare partij achten, niet omdat ze denken een voordelige prijs eruit te slepen of om offertes met derden te vergelijken.

Offerte - Indien u een offerte heeft ontvangen dan staat het u vrij om verder te zoeken naar andere partijen; hou er wel rekening mee dat u altijd 10% van de offerte betaald (behalve over de eventuele reeds gemaakte kosten) + de eventuele reeds gemaakte kosten zoals opzicht, parkeerkosten, e.d..
Wanneer u offerte(s) opvraagt bij Klusjesman Michel zijn deze alleen voor u, de bewoner/afnemer/klant bedoeld, t.b.v. het laten uitvoeren van werkzaamheden. Het is niet toegestaan offertes verstrekt door Klusjesman Michel of delen hiervan te delen met andere bedrijven of andere privépersonen, dan direct inwonende, die er geen baat bij (kunnen) hebben om deze informatie te verkrijgen (omdat ze zelf bijvoorbeeld ondernemer zijn in de bouw- en/of utiliteit- branche of overwegen hier in te treden). Of voor andere doeleinden dan het afnemen van producten of diensten van Klusjesman Michel.

Als u offertes, of delen van de offerte deelt van Klusjesman Michel met derden of met andere doeleinden dan het afnemen van producten en/of diensten van Klusjesman Michel dan is dat een vorm van inbreuk. U kunt het immers ook aan Klusjesman Michel vragen en deze informatie op een legitieme manier verkrijgen. Bij het schenden van deze regel kunt u een boete met een minimum van 50% van de offerte tot 250.000€ verwachten, afhankelijk van de geloofwaardigheid/aannemelijkheid van de schuldbetuiging en het vermoede van kwade opzet; in elk geval word de te verwachten door Klusjesman Michel geleden schade in rekening gebracht direct en indirect. Als een door specialist dit moet bepalen zijn de kosten voor de klant; Klusjesman Michel mag de specialist aanwijzen.
 

Vakantie - Indien Klusjesman Michel aangeeft dat hij in zijn vakantie langskomt, dan kost dat het weekend-tarief bobenop de andere tarief/tarieven.

Coulance-Korting - Coulance korting is doorgaans, al dan niet altijd; achteraf gegeven, na het voltrekken van de klus, daar vallen dan ook geen rechten aan te behalen. Coulance-Korting vervalt in principe na 2 weken van het verstrekken van de factuur. Klusjesman Michel behoud tot de betaling is voldaan, of er 14 dagen verstreken zijn, het recht om deze korting te herroepen. Indien herroepen; dient u vanaf dat moment ook dat verschil te betalen; dat wat oorspronkelijk de kosten waren. En met deze korting gaat Klusjesman Michel ervan uit dat alles zo; hierna, naar tevredenheid is; indien u dat niet bent, laat dat dan per direct weten en betaal dan ook het volledige bedrag.

Gratis (langskomen) - Ik kom in geen enkele situatie gratis langs; zodra u een afspraak met mij maakt; gaat u zeer zeker kosten maken zoals deze zijn aangegeven op de tarieven-pagina. Bij annulering
zijn de voorwaarden geldig zoals aangegeven in deze aanvullende verduidelijkte voorwaarden.
 

Spoed / Urgentie - Ga ervan uit dat doorgaans de komende 2-3 maanden vol zit. De komende maand zit ik sowieso helemaal vol. Ik reken altijd spoed als het snel/binnenkort gebeurd; als het urgent is. Als het binnen 1 week lukt en ik er tijd voor vrij moet en kan maken; valt het onder "Spoed" met een meer-prijs van +€45/u als, als het binnen 2 weken moet valt het onder "Hoge urgentie" met +€30/u, en als het binnen 1 maand moet uitgevoerd kunnen worden valt het onder "Urgent" met +€15/u. Als u de klus inplannend binnen deze termijnen word dit tarief toegepast, het is niet zo dat omdat het voor u (toch) geen spoed (meer) had, dat het tarief niet toegepast word; ik moet er immers toch tijd voor vrij maken om het binnen dit termijn te doen, kijk dan even verder in de agenda als u goedkoper wilt uit zijn, en zoals vaker hier op de site/in de algemene voorwaarden benoemd: 'Als u een maximum-tarief/bedrag in gedachten heeft; kaart het aan', 'Als u vragen heeft stel ze', én: 'Het is uiteraard niet mogelijk ná het uitvoeren van de klus te onderhandelen over de prijs'.

De mate van spoed/urgentie word bepaald vanaf het moment dat we een datum geprikt hebben, niet vanaf de datum van aanvang/aanmelding of het versturen van data. U kunt als u snel reactie wilt me bellen op het op de contactformulier aangegeven telefoonnummer.

 

Specialist - Ik ben een veredelde doe-het-zelver, met weliswaar met succes afgeronde certificaten op sommige gebieden, en ondanks ik wel vele gespecialiseerde werkzaamheden doe; Klusjesman Michel is géén specialist, ook ben ik niet voor alle klussen geschoold. (Daar is het/m'n werk ook te divers voor.) Schade die ontstaat door de afwezigheid door eventuele kennis/specialisatie aan mijn kant (ook als er op de verpakking staat dat je het het product op een plek uit het zicht moet uit proberen; daar is vaak geen tijd of plaats voor), of omdat de klant onkundig was over zijn of haar materiaal/product is daarom ook verwerpelijk. Klusjesman Michel rekent regelmatig wel voor een aantal werkzaamheden €15/uur extra onder de noemer: "Specialistisch" "Spec." "Loodgieterswerken", "Elektra" of dergelijke; dit is omdat dat conform het uurloon van die werkzaamheden is, zo betaalt u niet te veel als u me hier niet voor inschakelt. Om technische redenen is het helaas niet mogelijk om hier onderscheid in te maken, (qua specifieke uren) dus betaald u dit tarief wel gedurende de gehele reservering. (het hoogsste tarief is dus geldend/leidend gedurende de gehele reservering.)
U dient als klant te vragen over de specifieke klus hoe veel ik er van afweet en de overweging te maken of u het door Klusjesman Michel laat uitvoeren.

Opzicht - Onder 'opzicht' word verstaan: Schouwen, opmeting, opname van de situatie, op locatie adviseren en/of komen kijken of wanneer u bijv. vraagt: "Kun je even komen kijken?", enz. Ik kom nooit gratis.

Medewerker – Onder een medewerker word verstaan; iemand die Klusjesman Michel ondersteund in zijn werkzaamheden. (het gaat hier dus niet over een ander bedrijf die we in samenspraak hebben ingeschakeld voor een specifieke specialisatie.) Wat betaal je voor een meewerkend persoon: hetzelfde tarief als voor Klusjesman Michel, echter hierbij slechts de effectief gewerkte uren. (Voorbeeld: Bij pauze word er niets in rekening gebracht, voor de extra reistijd word er niets in rekening gebracht, voor tijd die ik besteed om mijn medewerker wat uit te leggen en/of te leren word deze tijd van mijn uren afgetrokken, zo ook die van de medewerker. ) het kan zijn dat een medewerker onaangekondigd aansluit omdat deze kortstondig ruimte heeft kunnen maken/vinden, zo ook kan het zijn dat een medewerker toch op het laaste moment of abrupt niet meer kan. Ook kan er soms op aanvraag een medewerker komen. Een medewerker is immers handig omdat de klus immers sneller voltrokken kan worden.

Het contactformulier - U vult het contactformulier alleen in als u de aanvrager van de klus bent en bereid bent om indien de tijd daar is de klus ook te betalen, u vult het formulier niet in namens een ander als u niet bereid bent om de uiteindelijke betaling te doen. U kunt uiteraard altijd aangeven dat de betaling via iemand anders geschied, maar als het puntje bij paaltje komt; en diegene betaald niet; zal de betaling bij u, de aanvrager neergelegd worden. Het formulier dient altijd volledig en naar volledige waarheid ingevuld te zijn. Indien er iets in extra werk voor mij resulteerd zal dit in logische en verklaarbare kosten naar de klant doorberekend worden.

Schade - Klusjesman Michel zal altijd zijn best doen maar kan niet garanderen dat er nooit iets beschadigd raakt. Om schade te voorkomen dient u alle (waardevolle) spullen naar een ruimte te verplaatsen die niet aangrenzend is aan een ruimte waar geklust word, en dient u elk oppervlak in de klusruimte en de doorloop vanaf de deur (en naar evt. woonkamer voor eten/drinken) dusdanig af te dekken dat er geen schade kan ontstaan. Daarnaast dient u Klusjesman Michel altijd op de hoogte te brengen van eventuele gevaren.

Indien er schade ontstaat door de klant of derden, of door de instructies hiervan; zijn de kosten hiervan altijd voor de klant.

Meld/communicatie-plicht - De klant dient voor het vertrek van Klusjesman Michel, van de locatie van de klant af, te melden wanneer er iets niet naar zijn of haar zin is. Doorgaans zal Klusjesman Michel de gedane werkzaamheden doornemen voor vertrek, maar dat is niet zijn verantwoordelijkheid. Uiteraard kunt u, de klant, Klusjesman Michel even apart nemen of vragen om wat tijd om de gedane werken door te nemen.

Indien ik u, een medewerker, klant of bewoner vraag om te helpen met iets uit te voeren, te tillen of dergelijke; dan is het aan u of diegene om te bepalen of men daar aan mee wilt doen; schade voortkomende uit deze momentele samenwerking valt onder geen omstandigheid onder Klusjesman Michel's verantwoordelijkeheid. Klusjesman Michel heeft liever dat u nee zegt.

De klant en derden zijn vanaf het eerste contact moment verantwoordelijk voor duidelijke communicatie; alles wat onstaat door de afwezigheid van diens communicatie valt Klusjesman Michel niet te verwijten. Klusjesman michel heeft liever dat men te veel communiceer dan te weinig.

Schade die uit een ven de bovenstaande punten ontstaat kan vaak in overleg opgelost worden door Klusjesman Michel, de kosten hiervoor worden doorgerekend naar de klant; het is aan dezen om te onderzoeken of dat eventueel gedekt word door een verzekeraar.


Boren - Met boren is het lastig om altijd de juiste voorkennis te verzamelen; u heeft waarschijnlijk geen plattegrond hoe de leidingen door de muur lopen en een detector levert te vaak onbetrouwbare resultaten op; aangezien het uw huis is laat ik de eind verantwoordelijkheid bij u; de bewoner en/of klant. Schade die hieruit ontstaat kan vaak in overleg opgelost worden door Klusjesman Michel, de kosten hiervoor worden doorgerekend naar de klant; het is aan dezen om te onderzoeken of dat eventueel gedekt word door een verzekeraar.
 

(Lokale) Regelementen – Klusjesman Michel kan niet van alle lokale (/gemeentelijke) reglementen op de hoogte zijn, ook niet in zijn eigen stad; is hij niet op de hoogte van elke wijziging in verordening voor elke (stuk straat) in Dordrecht e.o., de klant huurt Klusjesman Michel (op afstand) in en dient deze volledig te verwittigen over alle lokale regels en de regels die hij op de route kan tegenkomen. Alle kosten die voortkomen uit het niet (tijdig) doorgeven van deze (lokale) reglementen/verordeningen komen voor de klant. Als Klusjesman Michel ergens niet mag komen (bijvoorbeeld in een stadscentrum) dan dient de klant dit aan te geven en/of te regelen. Als er iets moet geregeld worden, bijvoorbeeld toestemming aan de gemeente, is dit de verantwoordelijkheid van de klant. (Denk aan bijvoorbeeld: Overlast, parkeren, milieu-zone's, autoluwe zone's enz.) Als u wilt dat ik laat in de avond bij u klus (bijvoorbeeld; omdat u anders geen water heeft) zorg dan dat u uw buren goed inlicht en goed overlegt met ze, begrip vraagt en/of beroep doet op hun redelijkheid.
Klusjesman Michel is niet aansprakelijk voor boetes omtrent lokale reglementen, parkeren of dergelijke; Klusjesman Michel moet ongehinderd zijn werk kunnen doen en hoofdzakelijk daar op kunnen focussen.

 

Beeldrecht - En camera's in huis; indien u beeldmateriaal van mij, Klusjesman Michel heeft; dient u eerst schriftelijk toestemming te vragen alvorens u deze beelden met derden kunt delen. (of laten inzien) Met het inhuren van Klusjesman Michel geeft u nadrukkelijk toestemming om de locatie en diens omgeving van de verrichte werkzaamheden te fotograferen en filmen én geeft u nadrukkelijke toestemming dat Klusjesman Michel deze op social media mag delen. (Uiteraard deel ik niet graag privacygevoelige dingen van u; gelieve dit van te voren door te nemen.)

Overig

Checklist:
bottom of page